85: Stop Saying 'I Know'. 6 Go-to phrases / 'I know'- sześć alternatywnych zwrotów.

85: Stop Saying 'I Know'. 6 Go-to phrases / 'I know'- sześć alternatywnych zwrotów.